ติดต่อโทร: 064-497-7095 • 065-971-6354

ผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากยางพารา

นวัตกรรมถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากยางพารา เป็นการนำยางพารามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หากสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าชนิดอื่นๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม หรือข้อใบเสนอราคาได้ที่นี่

คำอธิบาย

1. ถุงย่อยสลายได้ปลูกทั้งถุงได้เลยไม่ต้องแกะหรือกรีดถุง รากไม่เกิดการบอบซ้ำ กล้าไม้ไม่เกิดการชะงักการเติบโตรอดตายจากการย้ายกล้า 100%
2. ลดระยะเวลาการทำงานของคนงานลง ทั้งในการปลูกและการเปลี่ยนขนาดไซค์ถุง ทำงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถุงดูดซับน้ำได้ลดความถี่ในการรดน้ำและมีความชื้นหล่อเลี้ยงตลอดเวลา
4. ไม่เกิดขยะจากการปลูกต้นไม้
5. ส่วนผสมมาจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. มีเอกสารรับรองไม่มีสารเคมีตกค้างในดินและเอกสารรับรองความเป็นอินทรีย์ของถุงเพาะชำ
7. มีสารอาหาร N P K ภายในถุง

Go to Top