จีฟินน์ รับเบอร์เทค

สร้างโอกาสทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา
พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา
ดูผลิตภัณฑ์จากเรา

Greensery
ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จาก ยางพารา

นวัตกรรมถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากยางพารา เป็นการนำยางพารามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด

DEECO
รองเท้าโคจากยางพารา

นวัตกรรมรองเท้าโคนมจากยางพาราที่มี ประสิทธิภาพและราคาถูก และยังสามารถลดการ นำเข้าผลิตภัณฑ์รองเท้าโคจากต่างประเทศได้

ดูรายละเอียด

เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการทำวิจัย และระดับอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ด้านยางพารา เคมีภัณฑ์ด้าน เภสัชกรรม และเคมีภัณฑ์

ดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์จากเรา

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด